☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w Brzeżnie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Skład:

Tadeusz Kurażyński - Przewodniczący, Renata Bafia, Janusz Raducki

Zadania:

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności wójta, Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
  • przestrzeganie prawa,
  • przestrzeganie Statutu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja budżetu gminy,
  • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
  • realizacja uchwał Rady Gminy.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

Skład:

Sabina Strenk - Przewodnicząca, Renata Bafia, Dariusz Dębniak, Małgorzata Janiszewska, Jan Radowski

Zadania:

 1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
 3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
 4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Zarządu Gminy.
 5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
 6. Kontrolowanie poprzez analizę działalności gospodarki gminy i administracji na podstawie informacji członków Zarządu, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz sprawozdań.
 7. Przekształcenia prywatyzacyjne.
 8. Rozwój sieci placówek handlowo - usługowych.
 9. Rozwój przetwórstwa spożywczego.
 10. Realizacja zadań w zakresie rozwoju inwestycyjnego w mieście ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji ekologicznych.
 11. Polityka mieszkaniowa.
 12. Funkcjonowanie rozwiązań komunikacyjnych
Komisja Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład:

Bożena Cymbała - Przewodnicząca, Anna Kołakowska, Janusz Raducki, Małgorzata Kędra, Artur Szyjka

Zadania:

 1. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
 2. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).
 3. Wyrażanie opinii w sprawach oświaty.
 4. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
 5. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez).
 6. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych
 7. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w mieście (stan obiektów,organizacja pracy, upowszechnianie kultury)
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład:

Jacek Szablewski - Przewodniczący, Dariusz Dębniak, Sławomir Kobyłka, Piotr Skóra, Sabina Strenk

Zadania:

 1. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
 2. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
 3. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy na wniosek Rady i Zarządu Gminy.
 4. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
 5. Planowanie i realizacja zamierzeń wynikających z ogólnego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.
 6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie gminy, a w szczególności gminnych inwestycji ekologicznych, infrastruktury technicznej i budownictwa komunalnego.
 7. Restrukturyzacja usług komunalnych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Osiak
(2007-02-01 13:04:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2015-03-02 13:46:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X