Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Poniedziałek 20.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Infromacje dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory dla bydła opasowego na działce nr 199 i 198 w miejscowości Sonino 1, gmina Brzeżno.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża "Słonowice" położonego na terenie działki nr 121/6 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno".

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn. "Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża "Słonowice" położonego  na terenie działki nr 121/6 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno".

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Projektowana eksploatacji i przeróbka kruszywa ze złoża "Słonowice II", położonego na terenie działki nr 30/2  w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na projektowanej  eksploatacji i przeróbce kruszywa ze złoża "Słonowice II", położonego na terenie działki nr 30/2 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno.

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Słonowice II" z dn. 09.07.2018r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Projektowana  eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża 'Słonowice II ", położonego na terenie działki nr 30/2 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno. 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża "Słonowice" połozonego na terenie działki nr 121/6 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża "Słonowice II", położonego na terenie działki nr 30/2 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Budowa drogi Nr 1016 w Leśnictwie Karsibór", gm. Brzeżno

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi Nr 1016 w Leśnictwie Karsibór", gm. Brzeżno

Postanowienie w sprawie udzielenia Spółce Jawnej "KRUSZBUD" z siedzibą w Drawsku Pomorskim pl. Gdański 3 koncesji na wydobywania kopaliny ze złoża piasku "SŁONOWICE I"

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą  "Budowa drogi leśnej nr 1016 w leśnictwie Karsibór, gm. Brzeżno"

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża "Słonowice" położonego na terenie działki nr 121/6 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa drogi leśnej Nr 1016 w Leśnictwie Karsibór" gm. Brzeżno.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża "Słonowice I" położonego na terenie działek nr 164, 171, 174, 130/5, 130/7, 162 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno oraz na części działki ewidencyjnej nr 15w miejscowości Lipce, gm. Świdwin".

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża "Słonowice I" położonego ne terenie dziełek nr 164,171,174, 130/5, 130/7, 162 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno oraz na części działki ewidencyjnej nr 15 w miejscowości Lipce, gm. Świdwin".

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia "Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Słonowice I położonego na terenie działek nr 164, 171,174, 130/5, 130/7, 162 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno oraz na części działki ewidencyjnej nr 15 w miejscowości Lipce, gm. Świdwin.

Decyzja odmowna w sprawie realizacji przedsięwzięcia "Polegającego na wdrożeniu projektu inwestycyjnego, który polega na produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów z gumy" w miejscowości Półchleb, działka nr 67 gmina Brzeżno.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Polegającego na wdrożeniu projektu inwestycyjnego, który polega na produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów z gumy" w miejscowości Półchleb, działka nr 67 gmina Brzeżno.

Decyzja w sprawie umorzenia w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przepustu w oddziale Leśnictwa Świdwin wraz z dojazdami" realizowanego na działkach nr 157 obręb Przyrzecze Grądzkie, gm. Brzeżno, nr 469/2 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przepustu w oddziale Leśnictwa Świdwin wraz z dojazdami" realizowanego na działkach nr 157 obręb Przyrzecze Grądzkie, gm. Brzeżno, nr 469/2 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa obory dla bydła opasowego" na działce nr 198 i 199 w miejscowości Sonino, gmina Brzeżno.

Zawiadomienie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Słonowice I położonego na terenie działek nr 164, 171, 174, 130/5, 130/7, 162 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno oraz części działki ewidencyjnej nr 15 w miejscowości Lipce, gm. Świdwin.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego  ze złoża "Słonowice I" położonego na terenie działek nr 164, 171, 174, 130/5, 130/7, 162 w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno oraz na części działki ewidencyjnej nr 15 w miejscowości Lipce, gm. Świdwin.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej "Budowa punktu czerpania wody w Leśnictwie Karsibór oddział 653 realizowanego na: dz. nr 653/7 i 237 obręb Karsibór, gm. Brzeżno".

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie punktu czerpania wody w Leśnictwie Karsibór oddział 653 realizowanego na: dz. nr 653/3 i 237 obręb Karsibór, gmina Brzeżno.

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa punktu czerpania wody w Leśnictwie Karsibór oddział 653/3 i 237 obręb Karsibór, gmina Brzeżno"

Decyzja odmowna "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 115 w miejscowości Półchleb, gmina Brzeżno"

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji odmownej "budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 115 w miejscowości Półchleb, gmina Brzeżno"

Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 115 w miejscowości  Półchleb, gmina Brzeżno"

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowa Elektrowni Słonecznej w infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 115 w miejscowości Półchleb, gmina Brzeżno"

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcław z przesyłem do Brzeżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gmina Brzeżno".

Decyzja "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcław z przesyłem do Brzeżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gmina Brzeżno".

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcław z przesyłem do Brzeżna oraz rozbudową sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gmina Brzeżno."

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Więcław z przesyłem do Brzeżna oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gmina Brzeżno".

Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1072Z"

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1072Z"

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1072Z"

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa odcinka drogi Powiatowej Nr 1072Z" zlokalizowane na działkach: dz. nr 358 obręb Pęczerzyno, dz. nr 250, 225, 217 obręb Brzeżno, działki te (358, 250, 225) stanowią drogę powiatową, a działka nr 217 drogę wojewódzką.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentów dla obszarów ..."

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Biogazownia rolnicza o mocy 800k Wel, 810 kWth w m. Brzeżno działka nr 243/24, obręb Brzeżno, gmina Brzeżno"

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego "Biogazownia rolnicza o mocy 800 k Wel, 810 k Wth w m. Brzeżno działka nr 243/24, gmina Brzeżno

Obwieszczenie "Biogazownia rolnicza o mocy 800kWel, 810kWth" w m. Brzeżno na działce nr 243/24

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Budowa hali produkcyjno - magazynowej z przeznaczeniem na wytwarzanie opakowań z tworzyw

sztucznych przeznaczonych dla produktów rolno - spożywczych"  zlokalizowana na działce nr 17/2 obręb Słonowice

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn "Przebudowa i budowa dróg dojazdowych dla inwestycji polegającej na realizacji Farmy wiatrowej Resko ETAP II w gminie Brzeżno"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "Biogazownia rolnicza o mocy 800kW" zlokalizowana na działce nr 243/1 obręb Brzeżno, gm. Brzeżno

Obwieszczenie o "budowie hali produkcyjno - magazynowej z przeznaczeniem na wytwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla produktów rolno - spożywczych" w m. Słonowice na działce nr 17/2 obręb Słonowice.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Biogazownia rolnicza o mocy 800kW w m. Brzeżno na działce 243/1 obręb Brzeżno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - "Produkcja pelletu - granulantu paliwowego z biomasy" w miejscowości Brzeżno na działce nr 243/1 obręb Brzeżno 

Decyzja o środowiskowcych uwarunkowaniach "Budowa farmy wiatrowej obręb Słonowice, Brzeżno, Pęczerzyno, Wilczkowo, Półchleb gm. Brzeżno"

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy wiatrowej obręb Słonowice, Brzeżno, Pęczerzyno, Wilczkowo, Półchleb gm. Brzeżno

Zawiadomienie w sprawie zebrania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy wiatrowej obręb Słonowice, Brzeżno, Pęczerzyno, Wilczkowo, Półchleb, gm. Brzeżno", wszczętej na wniosek Elektrowni Wiatrowej Resko Sp. z o.o., Czymanowo, 84-250 Gniewino.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Produkcja peletu i brykietu - granulatów paliwowych z biomasy" w m. Brzeżno na działce nr 243/1

Zawiadomienie  - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa farmy wiatrowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej w        m. Brzeżno dz. nr 236/3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Ferma trzody chlewnej w m. Brzeżno na działce nr 243/1 obręb Brzeżno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa świetlicy gminnej w miejscowości Rzepczyno nr 25, zlokalizowanej na dz. nr 370, gm. Brzeżno.

Zawiadomienie o budowie sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego do działki nr 83 w Słonowicach


 

Informacje dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa farmy wiatrowej obręb Słonowice, Brzeżno, Pęczerzyno, Wilczkowo, Półchleb

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - staw hodowli karpia na dz. nr 106/5 obręb Słonowice

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej kolonia Słonowice - Słonowice - Pęczerzyno

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2007-12-04 08:34:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2018-08-16 12:08:41)
 
 
ilość odwiedzin: 879548

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X