Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Niedziela 30.04.2017

zaawansowane

Ogłoszenia przetargów

ROK 2016

2016-11-04

Informacja z otwarcia ofert  "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

2016-10-27

Zawiadomienie o zmianie  treści SIWZ w zamówieniu "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

2016-10-26

Ogłoszenie o zamówieniu "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

2016-07-21

Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno usługowego zlokalizowanego na działkach nr 300 i 63 położonych w Słonowicach, gm. Brzeżno, na budynek o funkcji mieszkalnej na parterze i użyteczności publicznej (świetlica wiejska i punt biblioteczny) na I piętrze, wraz z budową urządzeń budowlanych - zewnętrznych instalacji - wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonania utwardzeń terenu"

SIWZ

Załącznik nr 10 - BIOZ

Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna

 

2016-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - Etap V"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ROK 2015

2015-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 934.000,00 zł."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

2015-11-20

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno na drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200

Dokumentacja fotograficzna

2015-07-15

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno na pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200

Dokumentacja fotograficzna

2015-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na budowę drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 218"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2015-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - Etap IV"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ROK 2014

2014-11-14

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 697.980,00 zł."

2014-11-12

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 697.980,00 zł."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

2014-10-31

Ogłoszenie o zamówieniu "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 - 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

2014-08-21

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 56.848,26 zł"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 5 - Sprawozdania
Załącznik nr 6 - Uchwały

2014-08-21

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 163.663,01 zł"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 5 - Sprawozdania
Załącznik nr 6 - Uchwały

2014-07-29

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brzeżnie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2014-07-03

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi w Gminie Brzezno na działce nr 245/5"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - Etap III"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia zamawiającego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska sportowego rekreacyjnego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa

Mapa zasadnicza do Załącznika nr 10

Załącznik nr 11 Kosztorys ślepy

 

Ogłoszenie o zamówieniu "Remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, Gmina Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 10-14

Załącznik nr 15 Rysunki - branża konstrukcyjna

Załączniki nr 16, 17, 19

Załączniki nr 18 Rysunki - branża elektryczna

Załącznik nr 20 Specyfikacje techniczne - branża sanitarna

Załącznik nr 21 Rysunki - branża sanitarna

 

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska sportowego rekreacyjnego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa

Mapa zasadnicza do Załącznika nr 10

Załącznik nr 11 Kosztorys ślepy

ROK 2013

2013-12-06

Ogłoszenie o udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 331.000,00 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2013-10-29

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na budowę drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 245/5"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie (art. 22)

Załącznik nr 3 Oświadczenie (art.24)

Załącznik nr 4 Wzór umowy

2013-10-25

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Wyjaśnienia do przetargu "Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2013-07-31

II Wyjaśnienia do przetargu "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeżno"

Wyjaśnienia do przetargu "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeżno"

Ogłoszenie o zamówienie "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeżno"

Potwierdzenie ogłoszenia w BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt placu zabaw część opisowa Przyrzecze

Projekt - plan zagospodarowania terenu Przyrzecze

Załącznik do projektu Przyrzecze

Projekt placu zabaw część opisowa Rzepczyno

Projekt - plan zagospodarowania terenu Rzepczyno

Załącznik do projektu Rzepczyno

Przedmiar robót kosztorys ślepy Przyrzecze

Przedmiar robót kosztorys ślepy Rzepczyno

2013-07-24

Wyjaśniania do SIWZ na realizację zadania pod nazwą "Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie realizowany w oparciu o komunikację regularną  na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014

2013-07-19

Ogłoszenie o zamówieniu "Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie realizowany w oparciu o komunikację regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014

Potwierdzenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Tabela - załącznik do formularza ofertowego

2013-06-26

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym Sójcze Wzgórze w Brzeżnie i remont chodnika w miejscowości Pęczerzyno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

2013-06-05

Ogłoszenie o zamówieniu  "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 6b - Wykaz PGO z punktami adresowymi

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXVIII/121/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 stycznia 2013r.

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXI/137/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 kwietnia 2013r.

2013-03-06

Wyjaśnienia do przetargu II "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowej na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno"

2013-03-04

Wyjaśnienia do przetargu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowej na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno"

Nowy kosztorys zerowy przyłącza Pęczerzyno - załącznik 1

Nowy kosztorys zerowy sieci Pęczerzyno - załącznik 1

Nowy kosztorys zerowy przyłącza Słonowice - załącznik 2

Nowy kosztorys zerowy sieci Słonowice - załącznik nr 2

2013-02-20

Ogłoszenie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowymi na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Słonowice

Załącznik nr 2 do SIWZ Rysunki Słonowice

Załącznik nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna Słonowice

Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Pęczerzyno

Załącznik nr 5 do SIWZ Rysunki Pęczerzyno

Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacje techniczne Pęczerzyno

Załącznik nr 7 do SIWZ Kosztorys ślepy Słonowice

Załącznik nr 8 do SIWZ Kosztorys ślepy Peczerzyno

 

2012-12-07

Ogłoszenie udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000,00zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana ogłoszenia  - udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 510.000,00 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

2012-11-13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Wybór podmiotu na przygotowanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych  im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2012-09-20

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III SP w Gminie Brzeżno

2012-09-13

Ogłoszenie o zamówienie: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 969.000,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 969.000,00 zł.

2012-08-01

Ogłoszenie przetargu -  Obsługa  bankowa budżetu Gminy Brzeżno i budżetów jej jednostek organizacyjnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2012-06-12

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno"  - etap II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do przetargu

Wyjaśnienia do przetargu

2012-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ  - Specyfikacja techniczna ogólna

Załącznik Nr 2 do  SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy uzupełniający

Profil kanalizacji deszczowej

Wyjaśnienia do przetargu

2012-05-02

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracownie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeżno oraz projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - oferta prztergowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby fizycznej

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - doświadczenie

Uchwała nr XVII/62/08 Rady Gminy Brzeżno z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Brzeżno.

Uchwała nr LII/232/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Brzeżno.

2012-04-05

Ogłoszenie o zamówieniu - Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie goracych posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie w trakcie roku szkolnego 2011/2012 w dniach nauki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2012-03-28

Przetarg nieograniczony na relizację zadania pod nazwą "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepczyno, gm. Brzeżno"

Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia I do przetargu

Wyjaśnienia II do przetargu

Załącznik nr 1 - Projekty budowlane

     Opisówka cz. 1

     Opisówka cz. 2  str 1-4

     Opisówka cz. 2 str 5-8

     Opisówka cz. 2 str 9-12

     Opisówka cz. 2 str 13-16

     Opisówka cz. 2 str 17-20

     Opisówka cz. 2 str 21-22

     Opisówka cz. 3

    Projekt budowlany branża sanit. cz. 1 str 1-4

    str 5-8

    str 9-12

     str 13-16

     str 17-20

     str 21-24

     str 25-28

     str 29

     Projekt budowlany branża sanit. cz. 2

     Projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznej

     Rysunki

     Plan instalacji elektrycznej

     Plan sytuacyjny

     Rys. 1

     Rys. 2

     Rys. 3

     Rys. 4

     Rys. 5

     Rys. 6

     Rys. 7

     Rys. 8

     Rys. 9

     Rys. 10

     Rys. 11

     Rys. 12

     Rys. 13

     Rys. 14

     Rys. 15

     Rys. 16

     Rys. 17

     Rys. 18

     Rys. 19

Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne

    Specyfikacja techniczna branzy sanitarnej

     Specyfikacje techniczne - dostępne w Urzędzie Gminy do chwili usunięcia usterki technicznej

Załącznik nr 3 - Przedmiary robót

     Przebudowa świetlicy w Rzepczynie - kosztorys ślepy

     Instalacja ellektryczna - kosztorys ślepy

     kosztorys sanitarny ślepy cz. I

     kosztorys sanitarny ślepy cz. II

     Kosztorys sanitarny slepy cz. III

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz robót

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

2012-03-28

Przetarg nieograniczony na realizację zadnia pod nazwą "Budowa Centrum Kulturalno - Turystycznego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyrzecze"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia I do przetargu

Wyjaśnienia II do przetargu

Załącznik nr 1 Projekty budowlane

Projekt budowlany - branża elektryczna

     Opisówka

     Projekt oświetleniowy kuchni

     Projekt oświetleniowy świetlicy

     Rzut przyziemia

Projekt budowalny - branża sanitarna

Warunki przyłącza sanitarnego

     warunki ogólne str. 1

     warunki ogólne str. 2

     warunki ogólne str. 3

     warunki ogólne str. 4

     warunki ogólne str. 5

Mapa ZUDP

Opisówka

Oświadczenie

Rysunek montażowy studzienki wodomierzowej

Rzut przyziemia

Uzgodnienia dokumentacji

Współrzędne ZUDP

Rysunki

Detal montaz krawężnika

Detal słupa wewnętrznego

Detal słupa zewnętrznego

Detale

Elewacje 1

Elewacje 2

Projekt zagospodarowania działki

Przekrój poprzeczny zjazdu

Przekrój I-I

Przekrój II-II

Przekrój III-III

Rzut fundamentów

Rzut i przekrój podłużny zjazdu

Rzut połaci dachowej

Rzut stropu

Rzut stropu nad przyziem.

Rzut więźby dachowej

Opisówka cz. 1

Opisówka cz. 2  str 1 - 4

Opisówka cz. 2 str 5 - 8

Opisówka cz. 2 str 9-12

Opisówka cz. 2 str 13-16

Opisówka cz. 2 str 17-20

Opisówka cz. 2 str 21-24

Opisówka cz. 2 str 25-28

Opisówka cz. 2 str 29-32

Opisówka cz. 2 str 33-34

Zestawienie drewna

Zestawienie stali zbrojeniowej

Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne - budowlane

     Roboty ziemne

     Roboty murowe

     Roboty malarskie

     Roboty posadzkarskie

     Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

     Roboty pokrywcze dachu

    Roboty hydroizolacyjne

     Roboty drogowe

     Roboty betoniarskie i zbrojeniowe

     Roboty tynkarskie i okładzinowe

     Elewacje

Specyfikacja techniczna branży sanitarnej

Specyfikacja techniczna zasilania elektrycznego

Załącznik Nr 3 przedmiary robót

     kosztorys ślepy - branża budowlana

     kosztarys ślepy - branża elektryczna

     kosztary ślepy - branża sanitarna

Załącznik nr 4 - Formularz oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz robót

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

2012-03-28

Ogłoszenie na dostawę materiałów budowlanych na przebudowę drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym Sójcze Wzgórze w Brzeżnie i remonty chodników w miejscowościach Pęczerzyno i Brzeżno.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

2011-12-29

II Ogłoszenie na realizację zadania pod nazwą "Dostawa Samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

Wyjaśnienia do przetargu

Wyjaśnienia do przetargu

Wyjasnienia do przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

2011-12-12

Ogłoszenie na realizację zadania pod nazwą "Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

Wyjaśnienia do przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

2011-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2011-11-04

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie Gminie Brzeżno długoterminowego kredytu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

2011-08-24

Ogłoszenie o przetargu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 - Informacje o potencjale kadrowym wykonawcy

Załącznik Nr 4 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 5 - Umowa

Załącznik Nr 6 - Podwykonawcy

2011-08-04

Zapytanie ofertowe - obsługa bankowa

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

2011-06-29

Ogłoszenie o przetargu w BZP - przedszkole

Projekt budowlany - załącznik nr 1

SIWZ - przedszkole Brzeżno

ST Brzeżno przedszkole - załącznik nr 3

Projekt budowlany - rysunki - załącznik nr 1

elewacja Brzeżno

konstr dach inwentar

przedszkole rzut

przekroje Brzeżno

rzut dach

rzut inwentaryzacja Brzeżno

rzut przebudowa

rzut przedszkole

stężenia

stolarka Brzeżno

wiązar 7

wiązar 12

wiązar 12 bud. stat

wiązar bud. 7

zestawienie drewna

Przedmiary robót

przedmiary budowlane

przedmiary elektryczne

przedmiary instalacji wod. - kan.

CO instalacje przedszkole

CO instalacje elektryczne przedszkole

2011-04-18

Ogłoszenie o przetargu w BZP - Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym "Sójcze Wzgórze" w Brzeżnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

2011-03-21

Ogłoszenie prztergu w BZP - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami i infrastrukrurą towarzyszącą w miejscowości Wilczkowo wraz z siecią przesyłową do miejscowości Brzezno.

Wyjaśnienie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjasnienie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 SIWZ - w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt budowlany

Opisy

- Strona tytułowa - Wilczkowo

- Opis kanalizacji - Wilczkowo

- Współrzędne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- Współrzędne kanalizacji sanitarnej tłocznej

- Zestwienie przykanalików kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rysunki

- 1,2,3 projekt

- 4 profil

- 4a profil

- 5 profil

- 6 profil

- 7 profil

- 8 profil

- 9 profil

- 10 profil

- 11 schemat przepompowni

- 12 schemat przepompowni

- 13 schemta przepompowni

- 14 schemta przepompowni

- 15 schemat przejscia w rurze

- 16 studnia odpowietrzająca

- 17 studnia odwadniająca

- 18 ogrodzenie

-19 ogrodzenie

- 20 ogrodzenie

- 21 ogrodzenie

- 22 węzły

- I orentacja Model

Załącznik nr 2 do SIWZ - kosztorys ślepy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

2010-11-23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczanie  posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu  

Oświadczenie - ubez. od odpow. cywilnej i wdrożenie HACCP

Wykaz wyposażenia

Wzór umowy

Wykaz usług

2010-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie długoterminowego kredytu w 2010r. w kwocie 1.797.676,00 złotych

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.797.676,00 złotych.

Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2010r. w kwocie 1.797.676,00 zł.

2010-07-02

Zawiadomienie - zapytanie ofertowe o cenę II

Zawiadomienie - zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie o cenę - budowa placu zabaw w miejscowoście Pęczerzyno, gm. Brzeżno

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Szkic zagospodarowania terenu

Kosztorys

2010-06-18

Wójt Gminy Brzeżno ogłasza otwarty konkurs nr 1/2010 na realizację usługi integracji społecznej

 Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Formularz oferty

2010-06-14

Zawiadomienie: Dotyczy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pęczerzyno wraz z kanalizacją przesyłową do oczyszczalni ścieków w Brzeżnie"

Zawiadomienie: Dotyczy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pęczerzyno wraz z kanalizacją przesyłową do oczyszczalni ścieków w Brzeżnie"

Ogłoszenie o przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrasktrukturą towarzyszącą w m. Pęczerzyno wraz z kanalizacją przesyłową do oczyszczalni ścieków w Brzeżnie

Kosztorys ślepy kanalizacja

Kosztorys ślepy kanalizacja - str tyt

Kosztorys ślepy - przyłącze wodociąg do PS1 - str. tyt

Kosztorys ślepy - przyłącze wodociąg do PS1

Kosztorys ślepy - elektryka PS - str tyt

Kosztorys ślepy - elektryka PS1

Kosztorys ślepy - elektryka PSD 2 - str tyt

Kosztorys ślepy -  elektryka PSD 2

Kosztorys ślepy - elektryka PSDL 3 - str tyt

Kosztorys ślepy - elektryka PSDL 3

Projekt budowlany

Projekt - mapa nr 1

Projekt -  mapa nr 2

Projekt - mapa nr 3

Projekt - mapa nr 4

Projekt - mapa nr 5

Projekt i opis uzgodnienia cz 1 A

Projekt i opis uzgodnienia cz 1 B

Projekt i opis uzgodnienia cz 1 C

Projekt i opis uzgodnienia cz 2

Projekt - PS -1

Projekt - PSD - 2

Projekt - PSL - 3

SIWZ z załącznikami

Specyfikacja techniczna

 

2010-03-29

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa - modrenizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie"

 SIWZ - Sala gminastyczna

 Treść ogłoszenia w BZP

Projekt budowlanny

 Projekt  wewnętrznej instalacji gazowej

Przedmiar robót - wewnętrzne inst. gazowe

Przedmiar robót - sala gimnastyczna

Specyfikacja techniczna - budowlana

Specyfikacja techniczna - instalacja gazowa

Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - Wykaz osób

Załącznik nr 10 - Wykaz robót

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

2010-02-25

Ogłoszenie o II przetargu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu w Wilczkowie na świetlicę wiejską i punkt sprzedaży oraz budowa  placu zabaw dla dzieci w Słonowicach

SIWZ - Świetlica, sklep i plac zabaw

Informacja o błędzie w zał. nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 1 - Świetlica Wilczkowo - projekt

Załącznik Nr 2 - Świetlica Wilczkowo - specyfikacja

Załącznik Nr 3 - Świetlica Wilczkowo - kosztorys

Załącznik Nr 4 - Budynek świetlicy - sklep - kosztorys

Załącznik Nr 5 - Plac zabaw Słonowice - projekt

Załącznik Nr 6 - Plac zabaw Słonowice - kosztorys

Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie

Załącznik Nr 9 - Wykaz osób

Załącznik Nr 10 - Wykaz robót

Załącznik Nr 11 - Projekt umowy

2010-02-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2010-01-28

Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna opałowego

2010-01-18

Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna opałowego

2010-01-14

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu w Wilczkowie na świetlicę wiejską i punkt sprzedaży oraz budowa  placu zabaw dla dzieci w Słonowicach

SIWZ - Świetlica, sklep i plac zabaw

Załącznik Nr 1 - Świetlica Wilczkowo - projekt

Załącznik Nr 2 - Świetlica Wilczkowo - specyfikacja

Załącznik Nr 3 - Świetlica Wilczkowo - kosztorys

Załącznik Nr 4 - Budynek świetlicy - sklep - kosztorys

Załącznik Nr 5 - Plac zabaw Słonowice - projekt

Załącznik Nr 6 - Plac zabaw Słonowice - kosztorys

Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie

Załącznik Nr 9 - Wykaz osób

Załącznik Nr 10 - Wykaz robót

Załącznik Nr 11 - Projekt umowy

2009-12-08

Dokumentacja przetargowa na dostawę posiłków

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostawę gorących posiłków od 150 do 170 dla    uczniów ZSP w Brzeżnie.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

4. Formularz ofertowy wykonawcy.

5. Wzór umowy

 

2009-10-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlanne Brzeżno: Kolektor tłoczny ścieków sanitarnych ze Słonowic do Brzeżna

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 - Formularz oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz robót

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

2009-04-10

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciagnika rolniczego z ładowaczem czołowym wyposażonym w szufladę i chwytak do palet w formie leasingu operacyjnego:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

3. Wyjaśnienia dotyczące przetargu na ciągnik

 

2008-11-28

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta przetargowa

3. Formularz oferty

4. Wzór umowy

 

 

2008-02-25

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Brzeżno

 

2007-12-13

Dokumentacja przetargowa na dostawę posiłków

1. Ogłoszenie przetargu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

2007-09-06

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Brzeżno

 

2007-05-31

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci stanowiących mienie komunalne gminy Brzeżno

 

2007-05-22

Ogłoszenie  przetargu na realizację zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Słonowice do miejscowości Półchleb"

 

 

2007-05-17

Unieważnienie przetargu ogłoszonego w dniu 26.04.2007 na budowę sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Słonowice do miejscowości Półchleb


2007-02-15
Dokumentacja przetargowa na dostawę posiłków.
 

1. Ogłoszenie przetargu.

2. Specyfikacja warunków zamówienia.

 

2007-01-31

Dokumentacja przetargowa na sprzedaż nieruchomości.
 

1. Ogłoszenie przetargu.

 

2006-11-20

Dokumentacja przetargowa na udzielenie kredytu.

1. Ogłoszenie przetargu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie.

 


R

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Anielski
(2003-06-18 11:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2016-11-04 12:41:36)
 
 
ilość odwiedzin: 732267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X