☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia przetargów

ROK 2017

2017-06-21

Ogłoszenie o zmówieniu "Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gm. Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10 Dokumentacja elektryczna

Załącznik nr 11 Dokumentacja kanalizacyjna

Załącznik nr 11.1 Plan BIOZ

Załącznik nr 11.2 Projekt budowlany w drodze nr 162

Załącznik nr 11.3 Projekt budowlany

Załącznik nr 11.4 Przedmiar robót

Załącznik nr 11.5 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 12 Dokumentacja wodociągowa

Załącznik nr 12.1 Plan BIOZ

Załącznik nr 12.2 Projekt budowlany w drodze nr 162

Załącznik nr 12.3 Projekt budowlany

Załącznik nr 12.4 Przedmiar robót

Załącznik nr 12.5 Specyfikacja techniczna

ROK 2016

2016-11-04

Informacja z otwarcia ofert  "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

2016-10-27

Zawiadomienie o zmianie  treści SIWZ w zamówieniu "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

2016-10-26

Ogłoszenie o zamówieniu "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

2016-07-21

Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno usługowego zlokalizowanego na działkach nr 300 i 63 położonych w Słonowicach, gm. Brzeżno, na budynek o funkcji mieszkalnej na parterze i użyteczności publicznej (świetlica wiejska i punt biblioteczny) na I piętrze, wraz z budową urządzeń budowlanych - zewnętrznych instalacji - wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonania utwardzeń terenu"

SIWZ

Załącznik nr 10 - BIOZ

Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna

 

2016-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - Etap V"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ROK 2015

2015-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 934.000,00 zł."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

2015-11-20

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno na drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200

Dokumentacja fotograficzna

2015-07-15

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno na pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200

Dokumentacja fotograficzna

2015-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na budowę drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 218"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2015-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - Etap IV"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ROK 2014

2014-11-14

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ w zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 697.980,00 zł."

2014-11-12

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 697.980,00 zł."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

2014-10-31

Ogłoszenie o zamówieniu "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 - 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

2014-08-21

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 56.848,26 zł"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 5 - Sprawozdania
Załącznik nr 6 - Uchwały

2014-08-21

Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 163.663,01 zł"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 5 - Sprawozdania
Załącznik nr 6 - Uchwały

2014-07-29

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brzeżnie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2014-07-03

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi w Gminie Brzezno na działce nr 245/5"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - Etap III"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia zamawiającego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska sportowego rekreacyjnego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa

Mapa zasadnicza do Załącznika nr 10

Załącznik nr 11 Kosztorys ślepy

 

Ogłoszenie o zamówieniu "Remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, Gmina Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 10-14

Załącznik nr 15 Rysunki - branża konstrukcyjna

Załączniki nr 16, 17, 19

Załączniki nr 18 Rysunki - branża elektryczna

Załącznik nr 20 Specyfikacje techniczne - branża sanitarna

Załącznik nr 21 Rysunki - branża sanitarna

 

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska sportowego rekreacyjnego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa

Mapa zasadnicza do Załącznika nr 10

Załącznik nr 11 Kosztorys ślepy

ROK 2013

2013-12-06

Ogłoszenie o udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 331.000,00 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2013-10-29

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na budowę drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 245/5"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie (art. 22)

Załącznik nr 3 Oświadczenie (art.24)

Załącznik nr 4 Wzór umowy

2013-10-25

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Wyjaśnienia do przetargu "Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2013-07-31

II Wyjaśnienia do przetargu "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeżno"

Wyjaśnienia do przetargu "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeżno"

Ogłoszenie o zamówienie "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeżno"

Potwierdzenie ogłoszenia w BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt placu zabaw część opisowa Przyrzecze

Projekt - plan zagospodarowania terenu Przyrzecze

Załącznik do projektu Przyrzecze

Projekt placu zabaw część opisowa Rzepczyno

Projekt - plan zagospodarowania terenu Rzepczyno

Załącznik do projektu Rzepczyno

Przedmiar robót kosztorys ślepy Przyrzecze

Przedmiar robót kosztorys ślepy Rzepczyno

2013-07-24

Wyjaśniania do SIWZ na realizację zadania pod nazwą "Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie realizowany w oparciu o komunikację regularną  na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014

2013-07-19

Ogłoszenie o zamówieniu "Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie realizowany w oparciu o komunikację regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014

Potwierdzenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Tabela - załącznik do formularza ofertowego

2013-06-26

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym Sójcze Wzgórze w Brzeżnie i remont chodnika w miejscowości Pęczerzyno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

2013-06-05

Ogłoszenie o zamówieniu  "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 6b - Wykaz PGO z punktami adresowymi

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXVIII/121/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 stycznia 2013r.

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXI/137/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 kwietnia 2013r.

2013-03-06

Wyjaśnienia do przetargu II "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowej na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno"

2013-03-04

Wyjaśnienia do przetargu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowej na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno"

Nowy kosztorys zerowy przyłącza Pęczerzyno - załącznik 1

Nowy kosztorys zerowy sieci Pęczerzyno - załącznik 1

Nowy kosztorys zerowy przyłącza Słonowice - załącznik 2

Nowy kosztorys zerowy sieci Słonowice - załącznik nr 2

2013-02-20

Ogłoszenie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowymi na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Słonowice

Załącznik nr 2 do SIWZ Rysunki Słonowice

Załącznik nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna Słonowice

Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Pęczerzyno

Załącznik nr 5 do SIWZ Rysunki Pęczerzyno

Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacje techniczne Pęczerzyno

Załącznik nr 7 do SIWZ Kosztorys ślepy Słonowice

Załącznik nr 8 do SIWZ Kosztorys ślepy Peczerzyno

 

2012-12-07

Ogłoszenie udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000,00zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana ogłoszenia  - udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 510.000,00 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

2012-11-13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Wybór podmiotu na przygotowanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych  im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2012-09-20

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III SP w Gminie Brzeżno

2012-09-13

Ogłoszenie o zamówienie: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 969.000,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 969.000,00 zł.

2012-08-01

Ogłoszenie przetargu -  Obsługa  bankowa budżetu Gminy Brzeżno i budżetów jej jednostek organizacyjnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2012-06-12

Ogłoszenie o zamówieniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno"  - etap II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do przetargu

Wyjaśnienia do przetargu

2012-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ  - Specyfikacja techniczna ogólna

Załącznik Nr 2 do  SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy uzupełniający

Profil kanalizacji deszczowej

Wyjaśnienia do przetargu

2012-05-02

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracownie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeżno oraz projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - oferta prztergowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby fizycznej

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - doświadczenie

Uchwała nr XVII/62/08 Rady Gminy Brzeżno z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Brzeżno.

Uchwała nr LII/232/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Brzeżno.

2012-04-05

Ogłoszenie o zamówieniu - Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie goracych posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie w trakcie roku szkolnego 2011/2012 w dniach nauki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2012-03-28

Przetarg nieograniczony na relizację zadania pod nazwą "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepczyno, gm. Brzeżno"

Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia I do przetargu

Wyjaśnienia II do przetargu

Załącznik nr 1 - Projekty budowlane

     Opisówka cz. 1

     Opisówka cz. 2  str 1-4

     Opisówka cz. 2 str 5-8

     Opisówka cz. 2 str 9-12

     Opisówka cz. 2 str 13-16

     Opisówka cz. 2 str 17-20

     Opisówka cz. 2 str 21-22

     Opisówka cz. 3

    Projekt budowlany branża sanit. cz. 1 str 1-4

    str 5-8

    str 9-12

     str 13-16

     str 17-20

     str 21-24

     str 25-28

     str 29

     Projekt budowlany branża sanit. cz. 2

     Projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznej

     Rysunki

     Plan instalacji elektrycznej

     Plan sytuacyjny

     Rys. 1

     Rys. 2

     Rys. 3

     Rys. 4

     Rys. 5

     Rys. 6

     Rys. 7

     Rys. 8

     Rys. 9

     Rys. 10

     Rys. 11

     Rys. 12

     Rys. 13

     Rys. 14

     Rys. 15

     Rys. 16

     Rys. 17

     Rys. 18

     Rys. 19

Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne

    Specyfikacja techniczna branzy sanitarnej

     Specyfikacje techniczne - dostępne w Urzędzie Gminy do chwili usunięcia usterki technicznej

Załącznik nr 3 - Przedmiary robót

     Przebudowa świetlicy w Rzepczynie - kosztorys ślepy

     Instalacja ellektryczna - kosztorys ślepy

     kosztorys sanitarny ślepy cz. I

     kosztorys sanitarny ślepy cz. II

     Kosztorys sanitarny slepy cz. III

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz robót

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

2012-03-28

Przetarg nieograniczony na realizację zadnia pod nazwą "Budowa Centrum Kulturalno - Turystycznego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyrzecze"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia I do przetargu

Wyjaśnienia II do przetargu

Załącznik nr 1 Projekty budowlane

Projekt budowlany - branża elektryczna

     Opisówka

     Projekt oświetleniowy kuchni

     Projekt oświetleniowy świetlicy

     Rzut przyziemia

Projekt budowalny - branża sanitarna

Warunki przyłącza sanitarnego

     warunki ogólne str. 1

     warunki ogólne str. 2

     warunki ogólne str. 3

     warunki ogólne str. 4

     warunki ogólne str. 5

Mapa ZUDP

Opisówka

Oświadczenie

Rysunek montażowy studzienki wodomierzowej

Rzut przyziemia

Uzgodnienia dokumentacji

Współrzędne ZUDP

Rysunki

Detal montaz krawężnika

Detal słupa wewnętrznego

Detal słupa zewnętrznego

Detale

Elewacje 1

Elewacje 2

Projekt zagospodarowania działki

Przekrój poprzeczny zjazdu

Przekrój I-I

Przekrój II-II

Przekrój III-III

Rzut fundamentów

Rzut i przekrój podłużny zjazdu

Rzut połaci dachowej

Rzut stropu

Rzut stropu nad przyziem.

Rzut więźby dachowej

Opisówka cz. 1

Opisówka cz. 2  str 1 - 4

Opisówka cz. 2 str 5 - 8

Opisówka cz. 2 str 9-12

Opisówka cz. 2 str 13-16

Opisówka cz. 2 str 17-20

Opisówka cz. 2 str 21-24

Opisówka cz. 2 str 25-28

Opisówka cz. 2 str 29-32

Opisówka cz. 2 str 33-34

Zestawienie drewna

Zestawienie stali zbrojeniowej

Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne - budowlane

     Roboty ziemne

     Roboty murowe

     Roboty malarskie

     Roboty posadzkarskie

     Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

     Roboty pokrywcze dachu

    Roboty hydroizolacyjne

     Roboty drogowe

     Roboty betoniarskie i zbrojeniowe

     Roboty tynkarskie i okładzinowe

     Elewacje

Specyfikacja techniczna branży sanitarnej

Specyfikacja techniczna zasilania elektrycznego

Załącznik Nr 3 przedmiary robót

     kosztorys ślepy - branża budowlana

     kosztarys ślepy - branża elektryczna

     kosztary ślepy - branża sanitarna

Załącznik nr 4 - Formularz oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz robót

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

2012-03-28

Ogłoszenie na dostawę materiałów budowlanych na przebudowę drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym Sójcze Wzgórze w Brzeżnie i remonty chodników w miejscowościach Pęczerzyno i Brzeżno.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

2011-12-29

II Ogłoszenie na realizację zadania pod nazwą "Dostawa Samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

Wyjaśnienia do przetargu

Wyjaśnienia do przetargu

Wyjasnienia do przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

2011-12-12

Ogłoszenie na realizację zadania pod nazwą "Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

Wyjaśnienia do przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

2011-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu "Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2011-11-04

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie Gminie Brzeżno długoterminowego kredytu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

2011-08-24

Ogłoszenie o przetargu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 - Informacje o potencjale kadrowym wykonawcy

Załącznik Nr 4 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 5 - Umowa

Załącznik Nr 6 - Podwykonawcy

2011-08-04

Zapytanie ofertowe - obsługa bankowa

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

2011-06-29

Ogłoszenie o przetargu w BZP - przedszkole

Projekt budowlany - załącznik nr 1

SIWZ - przedszkole Brzeżno

ST Brzeżno przedszkole - załącznik nr 3

Projekt budowlany - rysunki - załącznik nr 1

elewacja Brzeżno

konstr dach inwentar

przedszkole rzut

przekroje Brzeżno

rzut dach

rzut inwentaryzacja Brzeżno

rzut przebudowa

rzut przedszkole

stężenia

stolarka Brzeżno

wiązar 7

wiązar 12

wiązar 12 bud. stat

wiązar bud. 7

zestawienie drewna

Przedmiary robót

przedmiary budowlane

przedmiary elektryczne

przedmiary instalacji wod. - kan.

CO instalacje przedszkole

CO instalacje elektryczne przedszkole

2011-04-18

Ogłoszenie o przetargu w BZP - Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym "Sójcze Wzgórze" w Brzeżnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

2011-03-21

Ogłoszenie prztergu w BZP - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami i infrastrukrurą towarzyszącą w miejscowości Wilczkowo wraz z siecią przesyłową do miejscowości Brzezno.

Wyjaśnienie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjasnienie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 SIWZ - w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt budowlany

Opisy

- Strona tytułowa - Wilczkowo

- Opis kanalizacji - Wilczkowo

- Współrzędne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- Współrzędne kanalizacji sanitarnej tłocznej

- Zestwienie przykanalików kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rysunki

- 1,2,3 projekt

- 4 profil

- 4a profil

- 5 profil

- 6 profil

- 7 profil

- 8 profil

- 9 profil

- 10 profil

- 11 schemat przepompowni

- 12 schemat przepompowni

- 13 schemta przepompowni

- 14 schemta przepompowni

- 15 schemat przejscia w rurze

- 16 studnia odpowietrzająca

- 17 studnia odwadniająca

- 18 ogrodzenie

-19 ogrodzenie

- 20 ogrodzenie

- 21 ogrodzenie

- 22 węzły

- I orentacja Model

Załącznik nr 2 do SIWZ - kosztorys ślepy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

2010-11-23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczanie  posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu  

Oświadczenie - ubez. od odpow. cywilnej i wdrożenie HACCP

Wykaz wyposażenia

Wzór umowy

Wykaz usług

2010-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie długoterminowego kredytu w 2010r. w kwocie 1.797.676,00 złotych

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.797.676,00 złotych.

Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2010r. w kwocie 1.797.676,00 zł.

2010-07-02

Zawiadomienie - zapytanie ofertowe o cenę II

Zawiadomienie - zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie o cenę - budowa placu zabaw w miejscowoście Pęczerzyno, gm. Brzeżno

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Szkic zagospodarowania terenu

Kosztorys

2010-06-18

Wójt Gminy Brzeżno ogłasza otwarty konkurs nr 1/2010 na realizację usługi integracji społecznej

 Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Formularz oferty

2010-06-14

Zawiadomienie: Dotyczy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pęczerzyno wraz z kanalizacją przesyłową do oczyszczalni ścieków w Brzeżnie"

Zawiadomienie: Dotyczy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pęczerzyno wraz z kanalizacją przesyłową do oczyszczalni ścieków w Brzeżnie"

Ogłoszenie o przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrasktrukturą towarzyszącą w m. Pęczerzyno wraz z kanalizacją przesyłową do oczyszczalni ścieków w Brzeżnie

Kosztorys ślepy kanalizacja

Kosztorys ślepy kanalizacja - str tyt

Kosztorys ślepy - przyłącze wodociąg do PS1 - str. tyt

Kosztorys ślepy - przyłącze wodociąg do PS1

Kosztorys ślepy - elektryka PS - str tyt

Kosztorys ślepy - elektryka PS1

Kosztorys ślepy - elektryka PSD 2 - str tyt

Kosztorys ślepy -  elektryka PSD 2

Kosztorys ślepy - elektryka PSDL 3 - str tyt

Kosztorys ślepy - elektryka PSDL 3

Projekt budowlany

Projekt - mapa nr 1

Projekt -  mapa nr 2

Projekt - mapa nr 3

Projekt - mapa nr 4

Projekt - mapa nr 5

Projekt i opis uzgodnienia cz 1 A

Projekt i opis uzgodnienia cz 1 B

Projekt i opis uzgodnienia cz 1 C

Projekt i opis uzgodnienia cz 2

Projekt - PS -1

Projekt - PSD - 2

Projekt - PSL - 3

SIWZ z załącznikami

Specyfikacja techniczna

 

2010-03-29

Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa - modrenizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie"

 SIWZ - Sala gminastyczna

 Treść ogłoszenia w BZP

Projekt budowlanny

 Projekt  wewnętrznej instalacji gazowej

Przedmiar robót - wewnętrzne inst. gazowe

Przedmiar robót - sala gimnastyczna

Specyfikacja techniczna - budowlana

Specyfikacja techniczna - instalacja gazowa

Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Załącznik nr 9 - Wykaz osób

Załącznik nr 10 - Wykaz robót

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

2010-02-25

Ogłoszenie o II przetargu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu w Wilczkowie na świetlicę wiejską i punkt sprzedaży oraz budowa  placu zabaw dla dzieci w Słonowicach

SIWZ - Świetlica, sklep i plac zabaw

Informacja o błędzie w zał. nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 1 - Świetlica Wilczkowo - projekt

Załącznik Nr 2 - Świetlica Wilczkowo - specyfikacja

Załącznik Nr 3 - Świetlica Wilczkowo - kosztorys

Załącznik Nr 4 - Budynek świetlicy - sklep - kosztorys

Załącznik Nr 5 - Plac zabaw Słonowice - projekt

Załącznik Nr 6 - Plac zabaw Słonowice - kosztorys

Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie

Załącznik Nr 9 - Wykaz osób

Załącznik Nr 10 - Wykaz robót

Załącznik Nr 11 - Projekt umowy

2010-02-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2010-01-28

Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna opałowego

2010-01-18

Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna opałowego

2010-01-14

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu w Wilczkowie na świetlicę wiejską i punkt sprzedaży oraz budowa  placu zabaw dla dzieci w Słonowicach

SIWZ - Świetlica, sklep i plac zabaw

Załącznik Nr 1 - Świetlica Wilczkowo - projekt

Załącznik Nr 2 - Świetlica Wilczkowo - specyfikacja

Załącznik Nr 3 - Świetlica Wilczkowo - kosztorys

Załącznik Nr 4 - Budynek świetlicy - sklep - kosztorys

Załącznik Nr 5 - Plac zabaw Słonowice - projekt

Załącznik Nr 6 - Plac zabaw Słonowice - kosztorys

Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie

Załącznik Nr 9 - Wykaz osób

Załącznik Nr 10 - Wykaz robót

Załącznik Nr 11 - Projekt umowy

2009-12-08

Dokumentacja przetargowa na dostawę posiłków

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostawę gorących posiłków od 150 do 170 dla    uczniów ZSP w Brzeżnie.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

4. Formularz ofertowy wykonawcy.

5. Wzór umowy

 

2009-10-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlanne Brzeżno: Kolektor tłoczny ścieków sanitarnych ze Słonowic do Brzeżna

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 - Formularz oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Wykaz robót

Załącznik nr 8 - Projekt umowy

2009-04-10

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciagnika rolniczego z ładowaczem czołowym wyposażonym w szufladę i chwytak do palet w formie leasingu operacyjnego:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

3. Wyjaśnienia dotyczące przetargu na ciągnik

 

2008-11-28

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta przetargowa

3. Formularz oferty

4. Wzór umowy

 

 

2008-02-25

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Brzeżno

 

2007-12-13

Dokumentacja przetargowa na dostawę posiłków

1. Ogłoszenie przetargu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

2007-09-06

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Brzeżno

 

2007-05-31

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci stanowiących mienie komunalne gminy Brzeżno

 

2007-05-22

Ogłoszenie  przetargu na realizację zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Słonowice do miejscowości Półchleb"

 

 

2007-05-17

Unieważnienie przetargu ogłoszonego w dniu 26.04.2007 na budowę sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Słonowice do miejscowości Półchleb


2007-02-15
Dokumentacja przetargowa na dostawę posiłków.
 

1. Ogłoszenie przetargu.

2. Specyfikacja warunków zamówienia.

 

2007-01-31

Dokumentacja przetargowa na sprzedaż nieruchomości.
 

1. Ogłoszenie przetargu.

 

2006-11-20

Dokumentacja przetargowa na udzielenie kredytu.

1. Ogłoszenie przetargu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie.

 


R

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Anielski
(2003-06-18 11:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2017-06-21 15:31:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X