☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcia przetargów

 2017-07-10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gm. Brzeżno"

2016-12-01

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

2016-11-29

Informacja o zasadności przekazanej informacji na zadanie pn.: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

2016-11-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeżno"

2016-08-11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno usługowego zlokalizowanego na działkach nr 300 i 63 położonych w Słonowicach, gm. Brzeżno, na budynek o funkcji mieszkalnej na parterze i użyteczności publicznej (świetlica wiejska i punt biblioteczny) na I piętrze, wraz z budową urządzeń budowlanych - zewnętrznych instalacji - wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonania utwardzeń terenu"

2016-07-06

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - etap V"

2015-12-21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 934.000,00 zł"

2015-07-20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - etap IV"

2015-07-15

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Dostawa materiałów budowlanych na budowę drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 218"

2014-11-24

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy Brzeżno"

2014-11-21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 697.980,00 zł."

2014-09-05

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 56.848,26 zł."

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 163.663,01zł."

2014-08-19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brzeżnie"

2014-07-11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie "Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 245/5"

 

2014-06-23

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno - etap III"

 

2014-06-04

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnia "Budowa boiska sportowego rekreacyjnego"

 

2014-05-22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, gmina Brzeżno"

 

2014-04-28

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Budowa boiska sportowego rekreacyjnego"

 

2013-12-17

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 331.000 zł.

 

2013-11-18

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy "Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie w dniach nauki szkolnej na 2014r."

 

2013-11-13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Dostawa materiałów budowlanych na budowę drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 245/5"

 

2013-08-27

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeżno"

 

2013-08-09

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. " Przewóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie, realizowany w oparciu o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014"

 

2013-07-17

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym "Sójcze Wzgórze" w Brzeżnie i remont chodnika w miejscowości Pęczerzyno"

 

2013-06-17

Poprawione ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeżno"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeżno"

 

2013-03-15

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowymi na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno"

 

2012-12-21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Długoterminowy kredytu w kwocie 510.000,00 zł"

 

2012-12-04

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy "Wybór podmiotu na przygotowanie, dostarczanie i podanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie w dniach nauki szkolnej na 2013 rok"

 

2012-10-03

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Długoterminowy kredyt w kwocie 969.000,00"

 

2012-09-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie "Indywidualizacja  procesu nauczania w klasach I -III SP w Gminie Brzeżno"

 

2012-07-11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno etap II"

 

2012-07-03

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w m. Brzeżno, gm. Brzeżno.

 

 

2012-05-29

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeżno oraz projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno.

 

2012-05-08

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepczyno, gm. Brzeżno

 

2012-05-08

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Centrum Kulturalno - Turystycznego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyrzecze, gm. Brzeżno

 

2012-04-26

Informacja o wyborze oferty ""Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie na rok 2012"

 

2012-01-30

Informacja o wyborze oferty "Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych dla gminy Brzeżno"

 

2012-01-02

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie na rok 2012"

 

2011-12-29

 

Unieważnienie przetargu "Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

 

2011-12-19

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy "Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie na rok 2012 rok.

 

2011-11-14

 

Ogłoszenie o wyniku przetaragu "Udzielenie Gminie Brzeżno długoterminowego kredytu w kwocie 879.000,00 zł."

 

2011-09-15

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno ETAP I"

 

2011-08-18

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeżno" w okresie od 01 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r.

 

2011-07-26

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę budynku gospodarczego szkoły z salami dydaktycznymi na przedszkole gminne jednooddziałowe z kotłownią i garażem, zlokalizowanego na działce nr 22/2 w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno"

 

2011-04-21

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wilczkowo wraz z siecią przesyłową do miejscowości Brzeżno".

 

2010-12-07

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na: Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie.

 

2010-12-02

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.797.676,00zł.

 

2010-07-16

 

Informacja o wyborze oferty

 

2010-07-08

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie "Budowa placu zabaw w miejscowości Pęczerzyno, gm. Brzeżno"

 

 

2010-07-08

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w m. Pęczerzyno wraz z kanalizacją przesyłową do oczyszczalni ścieków w Brzeżnie"

 

2010-04-30

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa - modernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie"

 

2010-03-16

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu w Wilczkowie na świetlicę wiejską i punkt sprzedaży oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Słonowicach"

 

2009-12-22

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę posiłków

 

2009-11-20

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: "KOLEKTOR TŁOCZNY ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZE SŁONOWIC DO BRZEŻNA" Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z modernizacją przepompowni w Brzeżnie i wymiana pomp w przepompowni S-2 w Słonowicach)

 

2009-04-29

 

Ogłoszenie o wyniku postepowania na "Dostawę fabrycznego nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym wyposażonym w szuflę i chwytak do palet w formie leasingu operacyjnego"

 

2008-12-10

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę posiłków.

 

2007-12-21

 

Wynik przetargu na dostawę posiłków.

 

2007-07-27

 

Powiadomienie o wyborze oferty na  "Budowę sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Słonowice do miejscowości Półchleb"

 

2007-02-22

 

Wynik przetargu na dostawę posiłków.
 

 

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Anielski
(2003-06-18 11:34:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2017-07-10 14:01:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X