Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Niedziela 30.04.2017

zaawansowane

Obwieszczenia Wójta Gminy Brzeżno

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno o obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2015r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno z dnia 15 maja 2015 roku o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Białogardzie.

Ogłoszenie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Słonowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno

Ogłoszenie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno z dnia 22 listopada 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno dla miejscowości Słonowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno w sprawie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeżno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie / Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Słonowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeżno

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2010-06-01 08:37:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2015-12-03 13:14:28)
 
 
ilość odwiedzin: 732299

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X