Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Niedziela 30.04.2017

zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2017r.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Brzezno - XXVI/140/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29marca 2017roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty - XXVI/139/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. - XXVI/138/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Brzeżno pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana systemu oświetleniowego na energooszczędny LED w placówce oświatowej w Brzeżnie" - XXVI/137/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Brzeżno na rok 2017 - XXVI/136/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2017-2028 - XXVI/135/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXVI/134/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w roku 2017 - XXV/133/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - XXV/132/2017

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Brzeżno  - XXIV/131/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeżno na lata 2017-2020 - XXIV/130/2017

Załącznik nr 1

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - XXIV/129/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok - XXIV/128/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXIV/127/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno  z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Gminy Brzezno na 2017 rok - XXIV/126/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017r. - XXIV/125/2017

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2017-02-21 07:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2017-04-04 13:54:35)
 
 
ilość odwiedzin: 732278

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X